Mezun Durumundaki Öğrencilerin Staj İşlemleri

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren (26 Eylül 2022) staj evrakları ve teslim edilecek staj dosyaları için aşağıdaki kurallar uygulanacaktır.

1) Staj evrak – imza işlemleri ve staj dosyası teslimi için tarihler aşağıdaki gibidir.

Dr.Öğr. Üyesi Kerem CİDDİ

Arş.Gör. Bahadır YÖRÜR

Arş.Gör. Büşra TUTUMLU

Pazartesi 13:00-14:00

Salı 13:00-15:00

Pazartesi 11:00-12:00

Çarşamba 10:00-12:00

Çarşamba 10:00-12:00

Çarşamba 10:00-12:00

2) Staj başvurusu için gerekli evraklar

 • Sigorta talep formu
 • Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu
 • SPAS Müstehaklık Belgesi (1 ay süresi bulunmaktadır.)
 • Staj kabul onay mektubu (İşletmeden alınacaktır.)
 • Staj zorunluluk belgesi (İhtiyaç halinde)

Form ve Dilekçeler (dpu.edu.tr)

3) Staj evrakları ıslak imzalı olarak yüz yüze imzalanacaktır. Online imzalama gerçekleştirilmeyecektir.

4) Staj sicil fişi ve staj defteri staja başlamadan önce öğrenci işleri tarafından mühürlenmesi gerekmektedir.

5) Staj defterleri Word ortamında yazılmalı ve staj II için staj defteri teslimi ile birlikte mail atılmalıdır.

6) Yazışmalarda .dpu uzantılı kurumsal öğrenci maili kullanmak zorunludur.

7) Staj dosyaları, staj bitiminden en geç iki hafta içinde teslim edilmesi zorunludur.

8) Staj dosyalarının teslimi

Aşağıda belirtilen 3 staj evrakı eksiksiz bir biçimde  (Staj I için Arş.Gör. Büşra TUTUMLU, Staj II için Arş.Gör. Bahadır YÖRÜR)  teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Staj Defteri
  1. Defterin ilgili kısımlarını özenli bir biçimde doldurunuz.
  2. İmza ve firma mührünün eksik olup olmadığını kontrol ediniz.
  3. Ek dosyasındaki (varsa) sayfaların da imzalı ve mühürlü olmasını sağlayınız.
 2. Staj Sicil Fişi
  1. Sicil fişini kapalı zarf içinde ve zarfın üzerinde firma mührü olacak şekilde teslim ediniz.
 3. Staj Bilgi Giriş Formu
  1. Web sitemizde Staj Menüsü altındaki “Staj Bilgi Giriş Ekranı”nda yer alan Staj Bilgi Giriş Formu”nu doldurup mail adresinize gelen iki mailden DPÜ Endüstri başlıklı mailin içerisinde yer alan pdf ekinin (içeriğinde form güvenlik numarası ve imza bölümünün bulunduğu) çıktısını alınız ve imzalayınız. 

9) Staj sonuçları mail yoluyla öğrenci kurumsal mail adresine bildirilecektir.

NOTLAR:

 • Tüm staj başvurusu evrakları imzalı bir şekilde bölüm sekreterliğine teslim edilecektir.
 • Staj defteri karton kapaklı veya spiral ciltli olmalıdır.
 • Yukarıda belirtilen 3 staj evrakından, Staj Sicil Fişi (2) ve Staj  Bilgi Giriş Formu çıktısı (3) ayrı ayrı şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra telli dosyaya takılacaktır. Staj defteri (1) de bu telli dosya içerisine konulup teslim edilecektir
 • Staj I'ın Bilgisayar Uygulamaları kısmında yazdığınız programı CD'ye yüklenip Araş. Gör. Büşra Tutumlu'ya teslim edilmelidir.
 • Staj ücreti alan öğrencilerin, dekontlarını maaş takip formu ile birlikte bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
18 Ekim 2022, Salı / 1357 defa okundu.