Form ve Dilekçeler

Aşağıdaki dilekçe ve formlardan Bölüme teslim edilecek olan formlar, bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin ıslak imzalarının olması zorunludur. 

 

Kayıtlarla İlgili Formlar

Harç İade Dilekçesi (YENİ !!!)
Yaz Okulunda Başka Bir Bölümden/Fakülteden/Üniversiteden
Ders Alma Talep Formu (YENİ !!!)
Başka Bir Bölümden Ders Alma Talep Formu (YENİ !!!)
Mazeretli Kayıt Başvuru Formu (YENİ !!!)
Kayıt Dondurma Talep Formu
Ders Muafiyeti Talep Formu (1)

Ders Muafiyetleri Değerlendirme Formu

(1) Ders Muafiyet Talebinde Bulunacak Öğrenciler, bilgisayar ortamında doldurdukları Ders Muafiyet Talep formunu ve ders içeriklerini ilgili komisyon üyelerinin mail adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Belgeler ayrıca elden bölüm sekreterliğine de teslim edilecektir.

Sınavlarla İlgili Formlar

Mazeret Sınavı Başvuru Formu

Mezuniyet Sınav Başvuru Formu
Mezuniyet İşlemleri Formu ve İş Akış Şeması

Maddi Hata Dilekçesi
Azami Süre Sınav Başvuru Formu

 

Stajlarla İlgili Formlar

Sigorta Talep Formu (zorunlu) (2)

Sigorta Talep Formu (isteğe bağlı) (2)
Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (3)
Staj Zorunluluk Belgesi (Yenilendi: 21.06.2021)
Staj Sicil Fişi
Maaş Takip Formu (4)

(2) Öğrenci Staj Sigorta Talep Formlarına mutlaka, Sağlık Provizyon Müstehaklık belgesi eklenecektir. (SPAS Müstehaklık Belgesi, E-Devlet Sağlık Provizyon Aktivasyon Sisteminden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ya da SGK’dan T.C. Kimlik Numarası ile başvuru yapılarak alınabilir.) SPAS Müstehaklık Belgesi almak için internet adresi: (https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama). SPAS Müstehaklık sorgulama örneği olmayan öğrencinin staj sigortası talep formları işleme alınmayacak, sigorta girişleri yapılmayacaktır.

Staj esnasında iş kazası geçiren öğrenciler, durumlarını belgeleyen rapor ile aynı gün Fakültemizi bilgilendirmekle yükümlüdürler.

(3) İş yerinden ücret alarak staj yapacak öğrencilerimizin, İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu' nu doldurmaları gerekmektedir. Bu formun, öğrenci ve firma tarafından karşılıklı imzalanması ve öğrenci tarafından Staj Sigorta Talep formuna eklenerek bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.  

(4) İşyerinden ücret alacak öğrencilerimizin doldurması gereken bu formun, staj bitiminin ardından ücretin sizin hesabınıza ödendiğini belgeleyen dekont ile beraber Bölüm Sekreteri Yasemin BAYKARA'ya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer Formlar

Transkript Talep Formu

Öğrenimine devam eden veya mezun olmuş öğrencilere ait uzaktan transkript talep formudur

YÖK Destek Bursu Bursiyer Bilgi Formu
Öğrenci Katkı Payı İade Dilekçesi (5)

(5) Çeşitli nedenlerle iadesini istediğiniz Öğrenci Katkı payı/Öğrenim Ücretleri için aşağıdaki formu doldurup Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine başvurmanız gerekmektedir.

 

Dönem içerisinde mezuniyet hakkı kazanmış öğrencilerimiz  (Derslerini tamamlamış, stajlarını yapmış ve kabul olmuş), mezuniyet işlemlerinin başlatılması için aşağıdaki formu doldurmaları gerekmektedir.

DPÜ Mezun Portalına üyeliği bulunmayan öğrencilerin mezuniyet işlemleri OBS üzerinden yapılamamaktadır. Bu nedenle mezun olmaya hak kazanmış öğrencilerin DPÜ Mezun Portalına üye olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Talebi Formu

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma