Aday Öğrenciler

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

Endüstri mühendisliği bölümünde okumaya hak kazanan öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfında okuyabilirler. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında okumak için aşağıdaki şekilde başvuru yapabilirsiniz.

  • e-devlet üzerinden kayıt yaptırırken, “İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında Okumak İstiyor musunuz?” sorusuna “EVET” yanıtını seçebilirsiniz.
  • Üniversitemize şahsen gelerek kayıt yaptıracaksanız, kayıt esnasında başvuru formunuzu Bölümünüzün kayıt görevlisine teslim edebilirsiniz.
  • Başvuru formunu 0 274 443 0542 numarasına FAKS olarak da gönderebilirsiniz. 
  • Üniversitemiz Evliya Çelebi Kampüsünde bulunan Yabancı Diller Yüksekokuluna gelerek Öğrenci İşlerinde başvurunuzu yapabilirsiniz.

b) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans öğrencilerinin, mezun olabilmeleri için her biri otuz (30) iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü iki staj çalışması yapmaları zorunludur. Staj I içeriği, toplam 30 iş gününden oluşan Bilgisayar Uygulamaları ve Üretim alt bölümlerinden oluşmaktadır. Staj II ise, Endüstri Mühendisliği Uygulamalarını (30 iş günü) kapsamaktadır. Staj I, en erken 4. yarıyıl sonundan, staj II ise 6. yarıyıl sonundan itibaren yapılabilir. Öğrenci stajlarını ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde veya dışında, staj yönergesine uygun olan bir işletmede, gerçekleştirebilir.

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Endüstri Mühendisliği, sistemlerden elde edilen sonuçların öngörülmesi, belirlenmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik alanına ait ilke ve analiz – tasarım yöntemlerini kullanmaktadır. Çalışma alanı oldukça gelişmiş bir meslektir. Genelde ofis ortamında çalışsa da, üretim ortamında da bulunmaktadır ve üretim tesisin özelliklerine göre koruyucu ekipmanlar kullanmaktadır.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri bulunmamaktadır.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşların verimliliğini ve kalitesini yükseltmek amacıyla; insan, malzeme, makine, enerji, para, teknoloji ve bilgi kaynaklarının bir sistem şeklimde tasarımını, geliştirilmesini ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan mühendislik dalıdır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 1996 yılında kurulmuştur. Bölümümüz 1997 yılında ilk öğrencilerini almış olup, 2001 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle 2. Öğretim programı açılmıştır. Bu yıl, 20.yıl (dönem) mezunlarımızı vermenin mutluluğu yaşanmaktadır.

Endüstri Mühendisliği programımı 4 yıl (8 dönem)’dır. Program içeriğimiz; Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi, endüstri mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü gibi amaçlar doğrultusunda şekillenmektedir. Ayrıca programımız Endüstri Mühendislerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere belli periyotlarda güncellenmektedir.

Bölümümüzün bulunduğu Mühendislik Fakültesi, Evliya Çelebi Yerleşkesi içinde bulunmaktadır. Yerleşke bünyesinde öğrencilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm olanaklar hazırlanmış olup, bu olanakların arttırılması ve yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir. Öğlen ve akşam yemek menülerinde 4 çeşit yemek yer almaktadır.

Öğlen ve akşam yemeği hizmetlerinden beş binin üzerinde öğrencimiz faydalanmaktadır. Fakültemiz tarafından belirlenen başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere ücretsiz kart verilerek yemek hizmetinden yararlanması sağlanmaktadır.

Üniversitemiz sağlık kültür ve spor daire başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Mediko-Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezi gerekli olan her türlü hizmeti öğrencilerimize sunmaktadır.

Yerleşke içerisinde ve çevresinde pek çok öğrenci yurdu, öğrencilerimize hizmet sunmaktadır. Üniversitemiz spor faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla öğrencilerimize atletizm, aerobik, Amerikan futbolu, basketbol, dağcılık, futbol, güreş, hentbol, jimnastik, karate, masa tenisi, su altı hokeyi, tenis, voleybol ve yüzme spor olanakları sunmaktadır. Yerleşkemizde kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır.

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Öğrencilerimiz güz ve bahar dönemlerinde üniversitemizde yürütülen idari birimlerde görev alabilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizin kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve diğer taraftan da gelirlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kısmi zamanlı öğrencilik sisteminde, öğrencilerimize kısmi zamanlı öğrenci kabul eden birimlerimizde genel sağlık sigortası kapsamına alınarak ve ilgili kanun uyarınca aylıkları ödenmektedir.

Aday Öğrenciler sekmesini kullanarak Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Aday Öğrencilere yönelik olarak hazırlanan tanıtım sayfalarına ulaşabilirsiniz.

 

Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, Çarşamba