Faaliyet Alanları ve İş Olanakları

Türkiye'de yapılan araştırmalara göre;

Endüstri Mühendislerinin %86'sı imalat, %6'sı enerji ve %7'si ulaştırma sektöründe çalışmaktadır.
Endüstri Mühendislerinden çoğunlukla büyük kuruluşlarda çalışmaktadırlar. %36'sı 800'den fazla personel çalıştıran işletmelerde bulunmaktadır. İşletmeler Endüstri Mühendisi çalıştırmayı ve sayılarını arttırmayı büyük çoğunlukla istemektedirler.

Endüstri Mühendislerinin en çok çalıştıkları faaliyetler; Üretim Planlama ve Kontrol, İş Etüdü, Yatırım Planlaması, İnsan gücü Planlaması, İş Yeri Düzenleme, Proje Yönetimi, İş Değerlendirme ve Ücret Sistemleri ve Yönetim Bilişim Sistemleridir. Organizasyonlarında Endüstri Mühendisliği Birimi bulunan işletme oranı %24 olup, daha çok Tekstil ve Giyim, Elektronik ve Otomotiv işletmelerinde Endüstri Mühendisliği Birimleri bulunmaktadır.

Endüstri Mühendisliğinin toplam mühendisler içerisindeki oranı %6 'dır. Endüstri Mühendisleri daha çok üretim planlama (%29) ve Endüstri Mühendisliği'ne ilişkin (%21) bölümlerde çalışmaktadırlar. Endüstri Mühendisleri, %47 mühendis, %30 şef, %11 müdür unvanları ile çalışmaktadırlar. Daha düşük oranlarda müdür yardımcısı, şef yardımcısı, baş mühendis unvanları da kullanılmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, Çarşamba