Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
 • Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, problem çözme konusunda analitik düşünme yeteneği ve sistematik yaklaşıma sahip, kendine güvenen, önderlik becerisi olan, entelektüel bakış açısına sahip, insani değerlere saygılı, çağdaş ve  mesleki açıdan yetkin endüstri mühendisleri yetiştirmek,
 • Endüstri Mühendisliği bölümünün endüstri ile işbirliği yapmasını sağlamak, geliştirmek,
 • Uygulamaya ve araştırmaya yönelik; öğrencilerin araştırmacı yönünü geliştiren eğitimi vermek,
 • Endüstri Mühendisli bölümünde, doktora eğitiminin açılması için gerekli alt yapıyı hazırlamak ve açılmasını sağlamak.

Amaçlar

Endüstri Mühendisliği Bölümü, insan, makine, malzeme, bilgi ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin amaçları doğrultusunda;

 • tasarlanması,
 • geliştirilmesi,
 • sürdürülmesi

yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmektirmeyi amaçlar.

Vizyonumuz
 • Ülkemizde kabul gören çağdaş eğitim değerlerini rehber alan, özümseyen, öğrencilerine verdiği lisans ve lisansüstü eğitiminde Türkiye’deki benzer bölümler arasında öncü, kendisini sürekli olarak geliştiren bir bölüm olmak.
 • Uluslar arası düzeyde bilgi üreten araştırmalar yapıp, elde edilen bilgi birikimi ve deneyimi hem üniversitemiz hem de toplumun gelişmesi yönünde kullanmak.
 • Gelecekteki kadro ve dersler açısından eğitim ve öğretim programları geliştirmek ve teknolojiye uygunluğunu sağlamak.

 

Değerler

Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin tüm değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, uluslararası normlarla bilimsel esaslara göre eğitim veren bir anabilim dalıyız. Lisans eğitiminin kalitesini artırmak için paydaşlarıyla iletişim kuran, eğitimin tüm süreçlerine paydaşların katılımını amaçlayarak, güvene ve işbirliğine dayalı, uygulama odaklı, sürekli gelişim anlayışı içinde öğrenci merkezli eğitim ve yönetim anlayışına sahibiz. Öğrenci ve mezun başarısını temel alarak eğitimin niteliğinden ödün vermeyiz.

Hedefler

Endüstri Mühendisliği lisans programı mezunlarına;

 • Doğa bilimleri ve mühendislik kavramlarını kullanabilme,
 • Karmaşık sistemlerde karşılaşılan problemlerin çözümünde Endüstri Mühendisliği yöntemlerini uygulayabilme ve çözümleme yapabilme,
 • Üretim, servis ve bilgi sistemleri ile ilgili yazılımları kullanabilme ve geliştirebilme,
 • Ekip çalışması gerçekleştirebilme ve liderlik,
 • Yeniliğe açık olma,
 • Sürekli kendini geliştirebilmek için yaşam boyu araştırma ve öğrenme,
 • Sistemi değişen şartlara ve çevreye adapte edebilme ve yönetebilme,
 • Disiplinler arası proje geliştirebilme

yeteneklerini kazandırmayı hedefler.

Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, Salı