Lisansüstü Eğitim

Bölümümüzde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tezli Yüksek Lisans programı mevcut olu, toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğretim yarıyılında en fazla 30 AKTS kredisi alınabilir.

Lisansüstü Eğitimi ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Lisansüstü Eğitimi sekmesi altındaki alt sekmeleri kullanabilirsiniz.

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, Perşembe