Stajlarla İlgili Önemli Genel Hususlar

Uzaktan/online olarak staj ile ilgili işlem(ler) yapılmamaktadır. Staj evraklarına ihtiyaç duyacağınız zamandan en geç bir hafta öncesine kadar, her dönem (güz, bahar ,yaz), Staj Komisyon Başkanı / üyelerinin, Bölüm web sayfamızda staj işlemleri için belirttiği gün ve saatlerde imzalatınız.

Staj dersleri sadece OBS’de bulunması için, sanki mecburi veya seçmeli normal bir dersmiş gibi açılmaktadır ancak onlardan kayıt ve yapı bakımından farklıdır. Staj derslerine kayıt yapılmamış olsa da, öğrencinin bu derslere kaydı herhangi bir zamanda, staj üyeleri (Staj I Arş. Gör. Büşra TUTUMLU, Staj II Arş. Gör. Bahadır Yörür) tarafından yapılabilmekte ve notları sisteme girilebilmektedir. Buna rağmen söylem - eylem birliği ve sistematik olması bakımından; öğrencinin üniversitemize kaydının 3. yarıyılından başlayarak (dahil), güz ve bahar dönemlerindeki Staj I ve /veya Staj II derslerinin her birine, staj I ve / veya Staj II’nin yapılmış olup olmamasına bakılmaksızın, mezun olana kadar en az bir kez kayıt olunması gerekir. Staj I ve Staj II derslerine kayıt yapmak da ders kaydı kapsamında bir işlem olduğundan, her bir öğrenci, gerekli ise danışmanına danışarak, ders kayıt dönemlerinde kaydını yapmalıdır.

Bölüm web sayfamızdaki Staj Yönergesi’nde işleyiş ve kurallar açık ve net olarak anlatılmaktadır. Yine de, cevabını bulamadığınız soru olursa ilgili kişiler tarafından duyurulan görüşme/işlem gün ve saatlerinde danışılabilir. Evraklardaki, Danışman kısmına ilgili staja bakan üye imza atmalı, staj yapma zorunluluk belgesi kendilerinden isteniyorsa hazırlanmalı ve Staj Komisyon Başkanı / üyesi kısmı, başkan veya ilgili stajın üyesine belirtilen zamanlarda imzalatılmalıdır.

Erasmus kapsamında yapılacak zorunlu stajlarda, Bölüm web sayfamızdaki Staj Yönergesi’ndeki işleyiş ve kurallar geçerlidir ve sorumluluk öğrenciye aittir, ayrıca Erasmus stajının tüm bürokrasisi Erasmus ile ilgili olduğundan gerektiğinde oraya danışılmalıdır.

Tez kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin, sigortalarının yapılabilmesi için, Danışman kısmı tez danışmanına, Staj Komisyon Başkanı / üyesi kısmı, başkan veya ilgili stajın üyesine belirtilen zamanlarda imzalatılmalıdır.

Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, Çarşamba