Sıkça Sorulan Sorular

Staj ile ilgili sorular ve cevaplar, Mühendislik Fakültesi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj yönetmeliklerine ek olarak hazırlanmıştır. Önce staj yönergesi ve staj işleyiş planı okunmalıdır.

 

Staj için sigorta işlemi yapılması gerekiyor mu?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, staj süresince "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları"na ilişkin sigorta işlemlerinin yapılması zorunludur.

Sigorta ücreti Mühendislik Fakültesi tarafından karşılanmaktadır. Bunun için bölüm sekreterliğinden alınacak veya sitemizden erişebileceğiniz talep formunun doldurulup, bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Sigorta talep formu sitemiz "Öğrenci -> Dilekçeler-Formlar" menüsünde bulunmaktadır. 

 

Sadece Stajı/stajları kalan öğrencinin öğrenim ücreti ödemesi gerekiyor mu?

14 Eylül 2015 tarih ve 29471 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nin 24. Maddesi (2) fıkrasına göre; "stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemez".

Bu durumda olan öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

Kayıtlar esnasında Staj derslerini seçmem gerekiyor mu?

Üniversitemiz Senatosu'nun 21.07.2016 tarih ve 13 sayılı kararı gereği;

Staj, Staj I, Staj II dersleri gibi mesleki deneyime dayalı olan ve iş yeri eğitimi gerektiren dersler kayıt yenileme kapsamı dışında tutulacak, stajını tamamlayan öğrencilerin staj dersine kayıt işlemi, kayıt yenileme süresine bakılmaksızın ilgili döneme yapılacaktır

 

Staj derslerinin AKTS kredi değeri, kayıt esnasında alınabilecek toplam AKTS değerinde dikkate alınıyor mu?

Üniversitemiz Senatosu'nun 21.07.2016 tarih ve 13 sayılı kararı gereği;

Staj, Staj I, Staj II dersleri gibi mesleki deneyime dayalı olan ve iş yeri eğitimi gerektiren derslerin AKTS kredi değerlerinin ders kayıt işlemlerinde öğrencinin toplam ders yükünün hesabında dikkate alınmayacaktır.

 

Dönem içinde boş günlerimde staj yapabilir miyim?

Öğrencilerimizin sadece aşağıda belirtilen durumlar için Bölüm Staj Komisyonunun uygun görüşü ve Bölüm Başkanının onayı ile haftalık ders programlarının da staj evraklarına eklenerek Dekanlığa gönderilmesi şartıyla, akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt tarihlerinin devamını takip eden ilk hafta başından itibaren staj yapma talepleri kabul edilecektir.

  • Yarıyıl içinde ders kaydı bulunmayan öğrenciler.
  • Çözümleme-Tasarım-Proje dahil olmak üzere yarıyıl içinde haftalık ders programında sadece 1(bir) gün dersi bulunan öğrenciler,
  • Yarıyıl içinde sadece 1 (bir) ders kaydı bulunan ve bu dersin iki güne yayılmasına rağmen, dersleri her iki günde de mesai saatinden (17.00) sonra başlayan öğrenciler.

 

Staj dersleri hariç tüm derslerimi başarı ile tamamladım. Staj mülakatına ne zaman girebilirim?

Zorunlu derslerini tamamlamış ve sadece stajları kalmış olan öğrencilerin (mezun adayı öğrencilerin) mülakatları, Güz veya Bahar dönemindeki mülakatlar beklenmeden aşağıdaki şartlar çerçevesinde yapılır:

  • Hangi staj türünün mülakatına girecek iseniz, ilgili staj komisyon üyesi ile mülakata gelmek istedeğiniz günün en az 2 iş günü öncesinde bir görüşme yapıp (telefon, mail, vb.) randevu alınması gerekmektedir. 

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Firma, başvurumda, stajın zorunlu olduğuna dair zorunlu belge istiyor. Ne yapmalıyım?

Form ve dilekçeler sekmesi altında bulunan Staj Zorunluluk Belgesi'ni staj komisyon başkanına onaylatmanız ve ardından Bölüm Sekreterliğine kayıt ettirmeniz yeterli olacaktır. 

 

Aynı fabrikada iki kere üst üste staj yapabilir miyim?

Evet. Büyük işletmelerin farklı bölümlerinde olmak şartıyla yapılabilir. Örneğin; TOFAŞ, Renault, Bosch,Arçelik,Vestel vb. Ancak farklı firmalarda staj yapılması tavsiye olunur.

 

Endüstri Mühendisliği Uygulamaları stajımı illa ki üretim sektöründe mi yapmam gerekiyor?

Hayır. Staj yönergesinde istenilen uygulamaları yerine getirmek şartıyla hizmet sektöründe de stajınızı yapabilirsiniz.

 

Cumartesi günleri staj yapabilir miyim?

Yaz stajları kapsamında cumartesi günleri staj yapılabilir. Ancak öğrenciler cumartesi günleri tam gün çalışıldığına dair çalışma saatlerini de içeren belgeyi fabrikaya  imzalatıp mühürlettirerek staj komisyan üyelerine zorunlu staj formu ile birlikte vermek zorundadırlar. Belgenin daha sonra getirilmesi uygun değildir.  Belge mutlaka zorunlu staj formu ile birlikte verilmelidir.

 

Staj yaparken fabrika tatile girdi. Ancak ben staj kabul belgesinde bu durumu belirtmemiştim.

Yani staj bitirme tarihim değişti. Bu değişikliği size bildirmem gerekiyor mu? yoksa sadece staj defterinde belirtsem yeterli mi?

Bu durumu derhal staj komisyonuna bildirmeniz ve sigorta sürelerinin güncellenebilmesi için durumu belirten bir dilekçe ile bölüm sekreterliğine başvurunuz.

 

Bir işyerinde çalışıyorum. Çalıştığım süre staj olarak sayılır mı?

Hayır. Ancak çalıştığı süre içerisinde o işletme için staj başvurusu yapar ve staj defteri doldurursa o zaman staj sayılabilir.

 

İşleyen bir sigortam var veya fabrika kendisi sigorta yapacak. Bu durumda sigorta için başvurmam gerekir mi?

Hayır. Durum dilekçe ile belirtildikten sonra Staj belgeleri hemen imzalanır ve birkaç gün içinde staj sicil belgesi alınabilir.

 

Endüstri Mühendisliği Uygulamaları stajını yaptığım veya staj yapmak için görüştüğüm işletmede staj yönergesinde istenilen uygulamaların bir çoğu yapılmıyor. Yine de bu işletmede staj yapabilir miyim? 

Staj yönergesinde belirtilen tüm uygulamaların yapılması zorunludur. İşletmede bu uygulamalar yapılmıyor ise; bu konuda sorumluluk tamamen öğrenciye ait olup, öğrenci derslerde gördüğü kadarıyla uygulamaları gerçekleştirecektir. 

Bu tip bir işletmede uygulamaların kendiniz tarafından yapılabilmesi için veri/ölçüm alınmasına izin verilip verilmeyeceğini staja başlamadan önce işletmedeki ilgili birimler ile muhakkak görüşünüz.

 

Yurt dışında zorunlu stajımı yapabilir miyim?

Yurt dışında staj iki yoldan yapılabilir:  Avrupa Birliği destekli veya kendi imkanlarınızla. 

  • Avrupa Birliği destekli staj imkanı ve detaylı bilgi için Üniversitemizin Erasmus+ koordinatörlüğü web sayfasından bilgi alabilirsiniz.
  • Kendi imkanlarınızla  staj yapmak için öncelikle yurtdışında staj yapacağınız firmadan kabul belgesi almalısınız. Pasaportunuzun geçerlilik süresini kontrol etmelisiniz ve çalışma vizesi almalısınız. Yurt dışında staj yapacak olan öğrencilerin staj sigortaları, Kurumumuzca karşılanmamaktadır. Sigorta için yurtiçinde özel sigorta kuruluşlarına başvurmalısınız. Stajınızı tamamlayıp, staj defteri ve sicil fişini işyerindeki yetkili makina mühendisine imzalattıktan sonra bu belgeleri dönem başında staj komisyonuna teslim etmelisiniz.  

 

Staj bilgi girişi

2014 Yılı Yaz Döneminden itibaren, staj yapacak olan tüm bölümümüz öğrencileri, Sitemiz Staj Menüsü altında bulunan Staj Bilgi Giriş Ekranı'nda istenilen bilgileri  dolduracaklardır. Staj mülakat planları ve staj ile ilgili belirli kontroller bu bildirimlere göre yapılacaktır. 

 

  • Staj --> Staj Bİlgi Giriş Ekranı
Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, Çarşamba