Projeler

Projeler
Mustafa Özgür Öteyeka, Neşe Öztürk Körpe, Emre Özel, Kamil Burak Göçme, Yeni Biyoçözünebilir Magnezyum (Mg)-İtriyum (Y) Esaslı İmplant Alaşım Malzeme Geliştirilmesi ve Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2017-Devam Ediyor
Abdullah Keçeciler, Güneş Enerjili Tekne ile Su altı Biyolojik- Hidrojeolojik- Çevre Ekolojisi Araştırmaların Yapılması ve Değerlendirilmesi, 2017-2018
Şafak Kırış, Özden Üstün, İlker Ozan Koç, Çok Amaçlı Sınav Programı Hazırlama Problemi için Karar Destek Sistemi Tasarlanması ve Geliştirilmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Dumlupınar Üniversitesi, 2015, Kütahya.
Abdullah Keçeciler, Alternatif Enerji Kaynaklarının Afet Yönetimine Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi, 2015-2017
Özgür Cem Işık, Birikimli Puan (CuScore) Kontrol Grafiklerinin Zaman Serilerindeki Uygulamaları ve Grafik Parametrelerinin Optimizasyonu, Bilimsel Araştırma Projesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Proje No:2017/1630 2014, Eskişehir.
İhsan Erozan, Erdinç Ergün, Ayhan Uslu, YipLoca-Özel bir sektör için sosyal ağ ve akıllı mobil yönetim araçlarının geliştirilmesi, KOSGEB, 2014
Abdullah Keçeciler, Mobil Enerji İstasyonu-Doğal afetlerde veya enerji gerekli olan her yerde mobil olarak 220V 50 Hz. Enerji verebilen sistem geliştirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi, 2013-2015

Gülşen Akman, Bahadır Yörür, Türk imalat sektöründe firmaların yenilik yeteneklerinin ölçülmesine yönelik bir model önerisi: çokuluslu ve yerel şirketlerin karşılaştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi, Kocaeli Üniversitesi, Proje No:2010/86, 2010-2012, Kocaeli

Abdullah Keçeciler, İskenderun kampus Otopark Hibrit Aydınlatma Otomasyonu Rüzgar Türbini- Güneş Paneli, Mustafa Kemal Üniversitesi, 2009-2010
Refail Kasımbeyli, Gürkan Öztürk, Özden Üstün, Veri Madenciliğinde Yeni Çok Sınıflı Sınıflandırma Yöntemleri ve Finansal Özelliklerine göre Şirket Derecelendirme Problemine Uygulanması, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 107M472, 2008–2010.
Abdullah Keçeciler, PV- Paneller ile Enerji Depolanması ve kampus Otopark Aydınlatma Otomasyonu, Dumlupınar Üniversitesi, 2005-2006
R. Gasimov, A. Sipahioglu, T. Saraç, Özden Üstün, G. Öztürk, Bazi NP-Zor Problemler İçin Genişletilmiş Lagrange Fonksiyonları Kullanılarak Yeni Bir Çözüm Yönteminin Geliştirilmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Osmangazi Üniversitesi, 2003, Eskişehir.
Abdullah Keçeciler, Jeotermal Kaynaklı Li-Br-H2O Absorbsiyonlu soğutma sistem dizayn ve uygulanabilirliği, Cumhuriyet Üniversitesi, 1993-1995

 

Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, Cuma