Mezuniyet Durumu Staj Mülakatı

⇒ Zorunlu derslerini tamamlamış ve sadece Üretim Yöntemleri ve Bilgisayar Uygulamaları stajları (STAJ I) kalmış olan öğrencilerin (mezun adayı öğrencilerin) staj değerlendirmeleri, Güz veya Bahar dönemindeki mülakatlar beklenmeden aşağıdaki şartlar çerçevesinde yapılır:

 • Hangi staj türünün mülakatına girecek iseniz, ilgili staj komisyon üyesi ile mülakata gelmek istedeğiniz günün en az 2 iş günü öncesinde bir görüşme yapıp (telefon, mail, vb.) randevu alınması gerekmektedir. Staj komisyon üyelerine ulaşmak için tıklayınız.
 • Mülakatlar daha öncesinde uygulandığı üzere Salı ve Perşembe günleri değil, staj komisyon üyesi ile belirlediğiniz günde yapılacaktır.
 • Görüşme yapmadan mülakata gelen öğrencilerin mülakatı yapılmayabilir. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. 
 • Mazeretsiz olarak randevu alınan gün ve saatte mülakata gelmeyen öğrencinin durumu hakkındaki kararı ilgili staj komisyon üyesi verecektir. Mazeretiniz çıkması durumunda mutlaka bildiriniz.  
 • Mülakat öncesinde öğrencilerin aşağıda belirtilen 3 staj evrakını eksiksiz bir biçimde ilgili staj komisyonu üyesine teslim etmeleri gerekmektedir:

(1) Staj Defteri

 1. Defterin ilgili kısımlarını özenli bir biçimde doldurunuz.
 2. İmza ve firma mührünün eksik olup olmadığını kontrol ediniz.
 3. Ek dosyasındaki (eğer varsa) sayfaların da imzalı ve mühürlü olmasını sağlayınız.

(2) Staj Sicil Fişi

 1. Sicil fişini kapalı zarf içinde ve zarfın üzerinde firma mührü olacak şekilde teslim ediniz.

(3) Staj Bilgi Giriş Formu

 1. Web sitemizde Staj Menüsü altındaki “Staj Bilgi Giriş Ekranı”nda yer alan Staj Bilgi Giriş Formunu doldurup mail adresinize gelen iki mailden DPÜ Endüstri başlıklı mailin içerisinde yer alan pdf ekinin (içeriğinde form güvenlik numarası ve imza bölümünün bulunduğu) çıktısını alınız ve imzalayınız. 
 • Staj ücreti alan öğrenciler, kendilerine ücret ödendiğinde dair banka dekontunu da teslim etmeleri gerekmektedir. Dekont göndermeyen iş yerlerine, 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi ile 3308 Sayılı Mesleki  Eğitim Kanununa eklenen Geçici 12 nci maddesi gereğince, ödeme yapılmayacaktır. 

NOT: AKADEMİK TAKVİMDE KAYIT VE SINAV GÜNLERİ İÇERİSİNDE STAJ MÜLAKATI YAPILMAYACAKTIR.

-------------------------------------------------------

⇒ Zorunlu derslerini tamamlamış ve sadece Endüstri Mühendisliği Uygulamaları Stajı (STAJ II) kalmış olan öğrencilerin staj değerlendirmeleri ise burada belirtilen hususlar çerçevesinde yapılır. 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, Perşembe