Sıkça Sorulan Sorular

Staj ile ilgili sorular ve cevaplar, Mühendislik Fakültesi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj yönetmeliklerine ek olarak hazırlanmıştır. Önce staj yönergesi ve staj işleyiş planı okunmalıdır.

 

Staj için sigorta işlemi yapılması gerekiyor mu?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, staj süresince "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları"na ilişkin sigorta işlemlerinin yapılması zorunludur.

Sigorta ücreti Mühendislik Fakültesi tarafından karşılanmaktadır. Bunun için bölüm sekreterliğinden alınacak veya sitemizden erişebileceğiniz talep formunun doldurulup, bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Sigorta talep formu sitemiz "Öğrenci -> Dilekçeler-Formlar" menüsünde bulunmaktadır. 

 

Sadece Stajı/stajları kalan öğrenin öğrenim ücreti ödemesi gerekiyor mu?

14 Eylül 2015 tarih ve 29471 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nin 24. Maddesi (2) fıkrasına göre; "stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemez".

Bu durumda olan öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

Kayıtlar esnasında Staj derslerini seçmem gerekiyor mu?

Üniversitemiz Senatosu'nun 21.07.2016 tarih ve 13 sayılı kararı gereği;

Staj, Staj I, Staj II dersleri gibi mesleki deneyime dayalı olan ve iş yeri eğitimi gerektiren dersler kayıt yenileme kapsamı dışında tutulacak, stajını tamamlayan öğrencilerin staj dersine kayıt işlemi, kayıt yenileme süresine bakılmaksızın ilgili döneme yapılacaktır

 

Staj derslerinin AKTS kredi değeri, kayıt esnasında alınabilecek toplam AKTS değerinde dikkate alınıyor mu?

Üniversitemiz Senatosu'nun 21.07.2016 tarih ve 13 sayılı kararı gereği;

Staj, Staj I, Staj II dersleri gibi mesleki deneyime dayalı olan ve iş yeri eğitimi gerektiren derslerin AKTS kredi değerlerinin ders kayıt işlemlerinde öğrencinin toplam ders yükünün hesabında dikkate alınmayacaktır.

 

Staj dersleri hariç tüm derslerimi başarı ile tamamladım. Staj mülakatına ne zaman girebilirim?

Zorunlu derslerini tamamlamış ve sadece stajları kalmış olan öğrencilerin (mezun adayı öğrencilerin) mülakatları, Güz veya Bahar dönemindeki mülakatları beklemeden aşağıdaki şartlar çerçevesinde yapılır:

  • Bu durumudaki öğrencilerimiz staj mülakatı bildirim formunu doldurmak durumundadırlar. Doldurulan bu forma göre mülakat planlamaları yapılacaktır.
  • Mülakatlar sadece Salı ve Perşembe günleri yapılmaktadır.
  • Formu dolduran öğrenci, formda mülakat için istemiş olduğu tarihden en az 7 iş günü öncesinden ilgili staj komisyonu üyesi ile görüşme yapması (telefon, mail, vb.) gerekmektedir. 
  • Formu doldurmadan ve görüşme yapmadan mülakata gelen öğrencilerin mülakatı yapılmayabilir. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir

NOT: AKADEMİK TAKVİMDE KAYIT VE SINAV GÜNLERİ İÇERİSİNDE STAJ MÜLAKATI YAPILMAYACAKTIR

 

Yaz okulu içerisinde Bölge Sanayi Oryantasyon Projesi kapsamında staj yapabilir miyim?

Dekanlık Makamı'nın 300/22109 sayılı yazısına istinaden;

Yaz okulunda dersi olan bölümümüz öğrencileri, boş günleri olması halinde bölge sanayi oryantasyon projesine katılabilirler. 

Bölge Sanayi Oryantasyon Projesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Firma, başvurumda, stajın zorunlu olduğuna dair zorunlu belge istiyor. Ne yapmalıyım?

Staj Başvuru dilekçesini staj komisyonuna onaylatmanız ve ardından Bölüm Sekreterliğine kayıt ettirmeniz yeterli olacaktır. 

 

Aynı fabrikada iki kere üst üste staj yapabilir miyim?

Evet. Büyük işletmelerin farklı bölümlerinde olmak şartıyla yapılabilir. Örneğin; TOFAŞ, Renault, Bosch,Arçelik,Vestel vb. Ancak farklı firmalarda staj yapılması tavsiye olunur.

 

Cumartesi günleri staj yapabilir miyim?

Yaz stajları kapsamında cumartesi günleri staj yapılabilir. Ancak öğrenciler cumartesi günleri tam gün çalışıldığına dair çalışma saatlerini de içeren belgeyi fabrikaya  imzalatıp mühürlettirerek staj komisyan üyelerine zorunlu staj formu ile birlikte vermek zorundadırlar. Belgenin daha sonra getirilmesi uygun değildir.  Belge mutlaka zorunlu staj formu ile birlikte verilmelidir.

 

Staj yaparken fabrika tatile girdi.

Ancak ben staj kabul belgesinde bu durumu belirtmemiştim.

Yani staj bitirme tarihim değişti? Bu değişikliği size bildirmem gerekiyor mu

yoksa sadece staj defterinde belirtsem yeterli mi?

Bu durumu derhal staj komisyonuna bildirmeniz ve Fakültemiz Sigorta işlemleri bürosu vasıtasıyla sigorta sürelerini güncellemeniz gerekmektedir.

 

Bir işyerinde çalışıyorum. Çalıştığım süre staj olarak sayılır mı?

Hayır. Ancak çalıştığı süre içerisinde o işletme için staj başvurusu yapar ve staj defteri doldurursa o zaman staj sayılabilir.

 

İşleyen bir sigortam var veya fabrika kendisi sigorta yapacak. Bu durumda sigorta için başvurmam gerekir mi?

Hayır. Durum dilekçe ile belirtildikten sonra Staj belgeleri hemen imzalanır ve birkaç gün içinde staj sicil belgesi alınabilir.

 

Staj bilgi girişi

2014 Yılı Yaz Döneminden itibaren, staj yapacak olan tüm bölümümüz öğrencileri, Sitemiz Staj Menüsü altında bulunan Staj Bilgi Giriş Ekranı'nda istenilen bilgileri  dolduracaklardır. Staj mülakat planları ve staj ile ilgili belirli kontroller bu bildirimlere göre yapılacaktır. 

 

  • Staj --> Staj Bİlgi Giriş Ekranı
Son Güncelleme Tarihi: