Çift Anadal Programı

Dumlupınar Üniversitesi''nde okuyan bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri boyunca başka bir lisans ögrenimini, aynı fakülte içinde ve aynı zamanda takip edebilir. Çift Anadal Programı ile ilgili hususlar "Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi (Yeni Yönerge: Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilen)" ile belirlenmektedir.

ÇAP kontenjanları ve koşullarını Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi'nin internet sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla takip edebilirsiniz.

 

Bölümümüzde Çift anadal yapan/yapacak öğrenciler için, muaf olacakları ve alacakları dersleri gösterir intibak planları aşağıdadır:

Son Güncelleme Tarihi: