Bölüm Faaliyet Raporu

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2014-2015 Yılı Faaliyet Raporu

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

İndekslere Giren Hakemli dergilerde yapılan yayınlar

YAYIN TÜRÜ

SAYISI

AÇIKLAMA

Uluslararası Makale

6

1. İ. Erozan, O. Torkul, and O. Ustun, 2015, Proposal of a nonlinear multi-objective genetic algorithm using conic scalarization to the design of cellular manufacturing systems, Flexible Services and Manufacturing Journal, 27, pp.30-57.

2. İ. Erozan, O. Torkul, and O. Ustun, 2015, Proposal for a decision support software for the design of cellular manufacturing systems with multiple routes, International Journal of Advanced Manufacturing Technology,76, pp.2027-2041.

3. D.Deliktas, O. Torkul, O.Ustun, S.Kiris, 2015, An integrated approach for single machine scheduling with sequence-dependent setup times, International Journal of the Analytic Hierarchy Process, 7(1), pp.50-67.

4. İ. Erozan, O. Torkul, and O. Ustun, 2015, An improved fuzzy c-means algorithm for cell formation problems with alternative routes, International Journal of Fuzzy System Applications, 4 (4), pp.15-30

5. D.Delitas, O.Ustun, 2015, Student selection and assignment methodology based on fuzzy MULTIMOORA and multichoice goal programming, International Transactions In Operational Research, article in pres.

6. Mata, F., Ozel, E., Oteyaka, M., Performance analysis of unreinforced peek and reinforced peek with carbon/glass using PCD and K15 tools, Journal of Thermoplastic Composite Materials, 2015, Vol. 28(7), p.915-929

Ulusal Makale

3

 

1. Ustun, O., Kiris,S., Deliktas,D., Multı-criteria decision making methodology for course evaluation and selection in bologna process, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/ Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 45, 2015.

2. CİDDİ, K., EROL, S., “Etkin, Etkili ve Uygulanabilir Karar Verme: Etkileşimli Bulanık / Olabilirlikli Çok Amaçlı Matematiksel Programlama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EYİ 2013 Özel Sayısı, s. 197-210, Ekim 2014.

3. Taşkın, H., Üstün, Ö., Deliktaş, D., “Fuzzy MCDM Approach for Oral Examination In Erasmus Student Selection Process”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 32, ISSN:1302-3055, sayfa 21-40, 2014.

 

Uluslararası Bildiri

3

 

1. D.Deliktas, O.Ustun, A fuzzy multiple criteria decision making approach for industrial engineer selection in Auto Components Industry, Euro|Informs, 27th European Conference on Operational Research, Glasgow, UK, 12-15 July, 2015 (Abstract).

2. Deliktas, D., Torkul, O., Ustun, O., Kiris, S. “Single Machine Scheduling with Sequence-Dependent Setup Times by Using AHP and Multi-Choice Goal Programming”, 13th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, Washington D.C., 2014, U.S.A.

3. Celik, B., O., Ustun, Deliktas, D. “Evaluation of the Exchange Programs by Using Analytic Hierarchy Process”, 13th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, Washington D.C., 2014, U.S.A.

 

Ulusal Bildiri

-

 

Kitap

-

 

 

 

 

            1.3 Üniversiteler Arasındaki Yapılan İkili Anlaşmalar

ÜNİVERSİTE ADI

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ ve AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Genel Proje Bilgileri

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

  2015 Yılı

Projeler

Önceki Yıldan

Devreden Proje

Yıl İçinde

Eklenen Proje

 

Toplam

Yıl İçinde Tamamlanan Proje

Toplam Ödenek

TL

DPT

 

-

-

 

 

 

TÜBİTAK

 

-

-

 

 

 

A.B.

 

-

-

 

 

 

BİLİMSEL

ARAŞTIRMA PROJELERİ

-

-

 

Çok amaçlı sınav programı hazırlama problemi için karar destek sistemi tasarlanması ve geliştirilmesi

32124

DİĞER

 

-

-

 

 

 

TOPLAM

 

-

-

 

 

 

 

1.5. Proje Detayları

(2015 yılı içinde devam eden, başlayan veya biten; Bölüm Akademik Personeli tarafından yürütülen tüm projeler detaylı olarak işlenecektir)

 

S. no.

Proje No:

Proje Adı:

Projenin Konusu:

Proje Yöneticisi

Proje Maliyeti

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

1

-

DÇOPTİMA (KOSGEP)

Demir çelik sektörüne yönelik üretim yönetim ve çizelgeleme karar destek sistemi

Yrd.Doç.Dr. İlker Ozan Koç

285576

20/03/2013 – 01/12/2014

2

-

YİPLoca (KOSGEP)

Özel bir sektör için sosyal ağ ve akıllı mobil yönetim araçlarının geliştirilmesi

Arş. Gör. Dr. İhsan Erozan,                  Arş. Gör. Erdinç Ergün, Ayhan Uslu

224000

15.09.2014-

Devam ediyor

3

-

Çelik Servis Merkezi İçin Optimizasyon ve Yapay Zeka Tabanlı Üretim ve Hammadde Planlama Karar Destek Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi (TUBİTAK 1501)

Çelik Servis Merkezi İçin Optimizasyon ve Yapay Zeka Tabanlı Üretim ve Hammadde Planlama Karar Destek Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr. İlker Ozan Koç

370000

Haziran 2015- Devam ediyor

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2013-2014 Yılı Faaliyet Raporu

            1.1. Faaliyet Bilgileri

FAALİYET TÜRÜ

SAYISI

AÇIKLAMA

Sempozyum ve Kongre

 

7

1- Üstün, Ö., Çelik, İ., Kırış, Ş., Karakoç, F. ve Duysak, A., Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi’nin Kurulumunda Analitik Serim Süreci (ASS) ile Katmanlı İmalat Teknolojisi Seçimi, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, s.110-118, 25-27 Eylül 2013. Sakarya.

2- İ. Ozan KOÇ, M. KAPANOĞLU, A Greedy Genetic Algorithm for Optimum Batch Formation in Batch Annealing Furnaces, 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bosna-Hersek, 2013.

3- D.Deliktas, O.Torkul, O.Ustun, S.Kiris, Single machine scheduling with sequence- dependent setup times by using AHP and multi- choice goal programming, ISAHP-International Symposium of the Analytic Hierarchy Process, ISAHP 2014 Proceedıngs, pp. 282, June 29-July2,  2014, Washington D.C., U.S.A.

4- Emre Özel, İhsan Erozan, Yaşar Olgan, Ayça Yön, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki Dersliklerin Ölçülen ve Algılanan Çevresel Ergonomik Koşullarının Değerlendirilmesi, 34. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 25- 27 Haziran 2014, Bursa. (özet)

5- Deliktaş, D., Şahbaz, O., Demir, U., Üstün, Ö., Karagüzel, C. “Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yaklaşımı ile Flotasyon Makinesi Seçimi”,  13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Eylü 2013l, Sakarya.

6. Üstün, Ö., Deliktaş, D., Şen, A., Yıldız, M., Yetiş, G. “İlaç Dağıtımında Araç Rotalama Problemi için Matematiksel Programlama Yaklaşımı”, 34. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 25- 27 Haziran 2014, Bursa. (özet).

7. Üstün, Ö., Deliktaş, D., Kalmaz, A. “Sipariş Miktarının Belirlenmesinde ABC Analizi ve Dinamik Programlama Yaklaşımı: Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Uygulaması”, 34. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 25- 27 Haziran 2014, Bursa. (özet)

 

Konferans

-

 

Panel

-

 

Seminer

-

 

Açık Oturum

-

 

Söyleşi

-

 

Tiyatro

-

 

Konser

-

 

Sergi

-

 

Turnuva

-

 

Teknik Gezi

2

Grammer A.Ş. Bursa, NURSAN A.Ş. Kütahya

Eğitim semineri

-

 

 

1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

İndekslere Giren Hakemli dergilerde yapılan yayınlar

YAYIN TÜRÜ

SAYISI

AÇIKLAMA

Uluslararası Makale

 

6

1- İhsan Erozan, Orhan Torkul, Ozden Ustun, Proposal for a decision support software for the design of cellular manufacturing systems with multiple routes, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014, DOI 10.1007/s00170-014-6397-z.

2- İhsan Erozan, Orhan Torkul, Ozden Ustun, Proposal of a nonlinear multi-objective genetic algorithm using conic scalarization to the design of cellular manufacturing systems, Flexible Services and Manufacturing, 2014, 10.1007/s10696-014-9194-y

3- Kerem CİDDİ, K., EROL, S., 2014, “Ürün Geri Kazanımı İçin Lojistik Şebeke Tasarımı: Kantitatif Modellerin Taraması ve Potansiyel Araştırma Fırsatları”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 3-4, s. 33-50.

4- Kerem CİDDİ, K., EROL, S., 2014, “Etkin, Etkili ve Uygulanabilir Karar Verme: Etkileşimli Bulanık / Olabilirlikli Çok Amaçlı Matematiksel Programlama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EYİ 2013 Özel Sayısı, s. 197-210.

5- Kiris, S., Ustun,O. and Deliktas, D., 2014, Course evaluation and classification by using fuzzy MCDM and clustering . analysis, TTEM, 9, 1, 162-171.

6- Kiris, Ş., 2014, AHP and multichoice goal programming integration for course planning, International Transactions in Operational Research, September 2014, 21(5):819-833

Ulusal Makale

 

1

1-  H. Taşkın, Ö. Üstün, D. Deliktaş, 2013, Fuzzy MCDM Approach for Oral Examination in Erasmus Student Selection Process, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 32, s. 21-40.

Uluslararası Bildiri

 

3

1.B.Celik, O.Üstun, D. Deliktas, Evaluatıon of the exchange programs by using Analytic Hierarchy Process,  ISAHP-International Symposium of the Analytic Hierarchy Process, ISAHP 2014 Proceedıngs, pp. 211, June 29-July2,  2014, Washington D.C., U.S.A.

2.D.Deliktas, O.Torkul, O.Ustun, S.Kiris, Single machine scheduling with sequence- dependent setup times by using AHP and multi- choice goal programming, ISAHP-International Symposium of the Analytic Hierarchy Process, ISAHP 2014 Proceedıngs, pp. 282, June 29-July2,  2014, Washington D.C., U.S.A.

3.İ. Ozan KOÇ, M. KAPANOĞLU, A Greedy Genetic Algorithm for Optimum Batch Formation in Batch Annealing Furnaces, 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Bosna-Hersek, 2013.

Ulusal Bildiri

-

 

Kitap

-

 

 

1.3 Üniversiteler Arasındaki Yapılan İkili Anlaşmalar

ÜNİVERSİTE ADI

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ ve AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Genel Proje Bilgileri

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

  2014 Yılı

Projeler

Önceki Yıldan

Devreden Proje

Yıl İçinde

Eklenen Proje

 

Toplam

Yıl İçinde Tamamlanan Proje

Toplam Ödenek

TL

DPT

 

-

-

 

 

 

TÜBİTAK

 

-

-

 

 

 

A.B.

 

-

-

 

 

 

BİLİMSEL

ARAŞTIRMA PROJELERİ

-Çok amaçlı sınav programı hazırlama problemi için karar destek sistemi tasarlanması ve geliştirilmesi

 

-Mobil Enerji Sistemi

-

 

 

 

 

32 124

DİĞER

 

-

-

 

 

 

TOPLAM

 

-

-

 

 

 

 

 

 

1.5. Proje Detayları

(2014 yılı içinde devam eden, başlayan veya biten; Bölüm Akademik Personeli tarafından yürütülen tüm projeler detaylı olarak işlenecektir)

 

S. no.

Proje No:

Proje Adı:

Projenin Konusu:

Proje Yöneticisi

Proje Maliyeti

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

1

-

Çok amaçlı sınav programı hazırlama problemi için karar destek sistemi tasarlanması ve geliştirilmesi (BAP)

Çok amaçlı sınav programı hazırlama problemi için karar destek sistemi tasarlanması ve geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr. Şafak KIRIŞ

2 124 TL

15/05/2013-16/05/2015

2

-

DÇOPTİMA (KOSGEP)

Demir çelik sektörüne yönelik üretim yönetim ve çizelgeleme karar destek sistemi

Yrd.Doç.Dr. İlker Ozan Koç

285 576 TL

20/03/2013 – Devam ediyor

3

-

YİPLoca (KOSGEP)

Özel bir sektör için sosyal ağ ve akıllı mobil yönetim araçlarının geliştirilmesi

Arş. Gör. Dr. İhsan Erozan, Arş. Gör. Erdinç Ergün, Ayhan Uslu

224 000 TL

15/09/2014

Devam ediyor

4

-

Mobil Enerji Sistemi (BAP)

Doğal afetlerde veya enerji gerekli olan her yerde mobil olarak 220V 50 Hz. Enerji verebilen sistem geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr. Abdullah KEÇECİLER

30 000 TL

10/06/2013-16/06/2014

 

Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, Çarşamba