Lisans Eğitimi

 

Lisans Programına İlişikin Genel Bilgi ve Belgeler

Ders Programı

Lisans Ders Müfredatı - Ders İçerikleri

Lisans Program Yeterlilikleri

Yönetmelik ve Yönergeler

Mühendislik Tasarımı ve Mühendislik Çözümlemeleri Yazım Yönergesi

Çeşitli Kurul Kararları:

Ders Muafiyetlerine ilişkin Fakülte Kurulu'nun 12.02.2015 tarih ve 03/08 sayılı kararı;

"Fakültemiz bünyesinde okutulmakta olan ders muafiyetlerinde, CC harf notunun altında kalan derslere muafiyet uygulanmamasına ve konunun Rektörlük Makamına arzına" oy birliği ile kabul edildi.

Fakültemiz bölümlerinde okutulan staj derslerinin, kredileri ve değerlendirilmesi ile ilgili, Fakülte Kurulunun 28.03.2016 tarih ve 04/13 sayılı kararı;

Son Güncelleme Tarihi: