Mevlana Programı


Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.


Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.


Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

 

Bölüm Mevlana Programı Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. İlker Ozan KOÇ

Tel: (274) 265 20 31 / 4203

e-posta: ilkerozan.koc@dpu.edu.tr

Bölüm Mevlana Programı Koordinatör Yardımcısı: Arş.Gör. Derya DELİKTAŞ

Tel: (274) 265 20 31 /4208

e-posta: derya.deliktas@dpu.edu.tr

 

Mevlana Değişim Programı hakkında daha fazla bilgi için http://www.yok.gov.tr/web/mevlana adresini ziyaret ediniz.

Üniversitemiz Mevlana Değişim programı koordinatörlüğü web sayfası: http://mevlana.dpu.edu.tr/tr/

 

Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2016, Çarşamba