Yrd.Doç.Dr. Abdullah KEÇECİLER

1. Adı Soyadı             : Abdullah Keçeciler

2. Doğum Tarihi       : 27-06-1960

3. Unvanı                   : Yrd.Doç.Dr.

 

4. Öğrenim Durumu

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Erciyes Üniversitesi

1982

Yük.Lisans

Enerji

Erciyes Üniversitesi

1987

Doktora

Termodinamik

Erciyes Üniversitesi

1992

 

5. Akademik Unvanlar

Unvan

Alan

Üniversite

Yıl

Arş.Gör.

Makine Mühendisliği

Cumhuriyet Üniversitesi

1983

Öğr. Gör

Makine Mühendisliği

Cumhuriyet Üniversitesi

1988

Öğr.Gör.Dr.

Makine Mühendisliği

Cumhuriyet Üniversitesi

1992

Yrd.Doç.Dr.

Makine Mühendisliği

Cumhuriyet Üniversitesi

1992

Yrd.Doç.Dr.

Makine Mühendisliği

Mustafa Kemal Üniversitesi

1998

Yrd.Doç.Dr.

Makine Mühendisliği

Dumlupınar Üniversitesi

2003

Yrd.Doç.Dr.

Makine Mühendisliği

Mustafa Kemal Üniversitesi

2008

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1)      ÖNDER, A.,Silindirik Parçaların Yüzey Tornalanmasında elde edilen yüzey Pürüzlülüğünün Aşınmaya Etkisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri.Enstitüsü, 1995, Sivas.

2)      CANBEK A.,Jeotermal Enerji Kaynaklı Absorbsiyonlu soğutma Sisteminin Kurulması ve Performans Analizi,  Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995, Sivas.

3)      ÇELTİK İ.,AISI 310 Paslanmaz Çeliğin Mikro Yapı ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000, Antakya.

4)      ACER. C. F.,Kalıp Elemanı Olarak Kullanılan DIN X 155 Cr V Mo 12.1  Takım Çeliğinin Isıl İlemli ve Isıl İlemsiz  Durumda Mikroyapı  ve kullanım Ömrünün İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001, Antakya.

5)      TARHAN, R.,Güneş Enerjii Kaynaklı – Toprakta Isıl Enerji Depolanması ve  Isı  Pompası Uygulaması, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri.Enstitüsü, 2002, Antakya

6)      SABUNCUOĞLU, H., Plakalı Isı Eşanjörleri Dizaynında Isıl  Kapasitenin Teorik  ve Deneysel Olarak  İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri.Enstitüsü, 2003, Antakya. Hatay 

7)      OKYAY., Y., Kütahya Koşullarında Fotovoltaik Sistemin Deneysel  ve Teorik İncelenmesi,Dumlupınar ÜniversitesiFen Bilimleri.Enstitüsü, 2005, Kütahya

8)      NİĞDELİOĞLU., O., Toprak Kaynaklı Isı Pompası Dizaynı ve Tekno-Ekonomik Performans Analizi, Dumlupınar ÜniversitesiFen Bilimleri.Enstitüsü, 2006, Kütahya

9)      DOĞAN .,H., Elektroşok Isıtma Sistem Uygulaması ve Kombi Kazan Sistemleriyle Karşılaştırılması,Dumlupınar ÜniversitesiFen Bilimleri.Enstitüsü, 2007, Kütahya

10)  YALÇINKAYA., GTermoelektrik  Modülle Isıtma - Ssoğutma    ve Deneysel  Elektrik Üretimi,Dumlupınar ÜniversitesiFen Bilimleri.Enstitüsü, 2008 Kütahya

11)  DÖŞKAYA,. E, Güneş Ve Atık Isı İle Peltier Kullanarak Deneysel  Elektrik  Üretimi,Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri.Enstitüsü, 2009, İskenderun-Hatay.  

6.2.  Doktora Tezleri

1)      DURUTÜRK, Y.S.., Basınca Bağlı Olarak Kayaçlarda Isıl Geçirgenlik Katsayılarının Değişimi ve Bu Değişimin Maden Ocaklarına Yönelik Etkilerinin İncelenmesi  Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, Sivas.

7.Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)      Shakhverdiev .A.N , Naziev. Y, M, Safarov .D. T., Keçeciler A.Thermodynamic   Properties  of n- Butanol  n - Decanol Solution at High Temperatures, Russian Journal of Applied   Chemistry, vol. 69, No 10 pp. 1472 - 1476 , 1996.

2)      Keçeciler A., Acar. H.İ., Doğan, A., Thermodynamic analysis of the absorbtion refrigeration system with goetermal energy : an experimental study, Energy Conversion  Management, vol. 41, pp  37-48, 2000.

3)      A.T. Bulgan, A. Koc, A. Kececiler, D.G.  Safarov,  and A. N. Shakhverdiev., Thermal  Properties  of Solution n -Propanol  and Water, High Temperature, Vol.37, pp. 968-970, 1999.

4)      Y.S. Durutürk, A. Demirci, A. Keçeciler,. Variation of thermal conductivitity of rock with pressure, CIM Bulletin, Volume 95, Number 1061 May, pp 67- 71, 2002 .

7.2. Uluslararası  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

       basılan bildiriler

1)      Keçeciler A..,Design Crietons for Increasing the Performance of the Energy Plants, ETCE 2001. Symposium on Composite Materials Design  and Analysis, February 5-7 2001  The  University of Kansas, Houston, Texas.

2)      Keçeciler,A., Acar, H. İ , Teknoloji Transferi ve Mühendislik Eğitimi, Türk Devletleri 2. İşbirliği  Konferansı, 27-29 Haziran 1993,  Alma-Ata, Kazakistan.

7.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1)      Bulgan, A., Koç, A., Keçeciler, A.The Heat Transfer Analysis Which Happens During Laser-MetalInteractions, Journal of the Instıtute of Science and Tecnology of Gazi Üniversity Vol.4 No.1  p.15-38 , January 1991,  Ankara.

2)      Keçeciler, A.Yapılarda Isı Yalıtımı, T.M.M.O.B  Makina Bülteni Sayı 4, sayfa 8-9, sayı 5, sayfa  12- 15 , 0cak - Mart  1993, Kayseri.

3)      Keçeciler, A., Acar, H.İ., Güneş Pilleri ve Uygulama Alanları, T.M.M.O.B   Makine Bülteni  Sayı 16  sayfa 22-25 Nisan 1993 –Ankara.

4)      Keçeciler, A., Acar, H.İ., Entropi, Hava Harp Okulu Bülteni cilt 13, sayı 35 sayfa 57-62, Nisan 1994  Ankara.

5)      Keçeciler, A., Acar, H.İ., Düz Yüzeyli Güneş Kollektörlerinin Sayısal Analizi, T.M.M.O.B Mühendis ve Makina Dergisi sayı 411 sayfa 10-16, Nisan 1994, Ankara.

6)      Keçeciler.A, Acar, H.İ., Yardımcı Bir Gaz Kullanarak CO Laserle Metallerin Kesilmesi Esnasında Oluşan Sıvı Metal - Gaz Jet Etkileşiminin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Dergisi, cilt 10, sayı 2,  sayfa 71 -79,  1995, Konya.

7)      Acar.H.İ , Keçeciler, A.İçten Isıtmalı Brayton Çevriminin İkinci Kanun Analizi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,  cilt 10, no 3, sayfa 331–342, Temmuz 1997.

8)      Keçeciler, A., Canbek, A., LİBr – H0 Akışkan çifti ile çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin  Termodinamik Analizi,  Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, sayı 1, sayfa 95- 102, 1997, ISSN 1301-6644.

9)      Keçeciler, A.Motor yakıtı olarak LPG kullanımı ve Ekonomisi, Termodinamik Dergisi, sayı 68,  sayfa 95- 98,  Nisan 1998.

10)  Keçeciler, A., Acar, H.İ., Duman, N., Doğalgazın Tanımı rezervleri, özellikleri ve kullanım alanları, Termodinamik Dergisi, sayı 90,  sayfa 95- 98,  Şubat 2000.

11)  Yavuz,H,Keçeciler,A., Mühendislikte Yeni Boyut: Mekatronik sistemler ve Mekatronik Mühendisliği  ,Endüstri Otomasyon Aralık 2000 sayfa 18-20

12)  Keçeciler, A., Acar, H.İ., Kazanlarda Verimi Etkileyen Faktörler, Tesisat–Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, Sayı 87,  sayfa 102-106, Mart  2003.

13)         Keçeciler A, “ Radyant IsıtmaSistemleri ve Seçimi “ Doğalgaz-Tesisat-Klima Aylık Bilimsel Teknik Dergisi cilt 8 sayı 91 sayfa 49-54 Kasım 2004

14)  Keçeciler A, “ Kullanılabilir Enerji Kaynağı Biyogaz“ Doğalgaz-Tesisat-Klima Aylık Bilimsel Teknik Dergisi cilt 8 sayı 92 sayfa 63-68 Aralık  2004 

15)   Keçeciler A, “ Geleceğin Enerji Taşıyıcısı Hidrojen“ Doğalgaz-Tesisat-Klima Aylık Bilimsel Teknik Dergisi cilt 8 sayı 93 sayfa 73-78 Ocak  2005 

16)  Keçeciler A, “ Temiz Enerji Uygulamaları- Yakıt Pili“ Doğalgaz-Tesisat-Klima Aylık Bilimsel Teknik Dergisi cilt 8 sayı 94 sayfa 55 -61 Şubat  2005

17)  Keçeciler, A.Radyatörlerde Termostatik Vana Kullanımının Önemi, Termodinamik Dergisi, ISSN 1302-8065 sayı 150,  sayfa 58- 70,  Şubat 2005.

18)  Keçeciler, A, .Ertaş H.A.,“ Dünyamızı Tehdit eden Sera Etkisi ve Ozon Tabakası“ Doğalgaz-Tesisat-Klima Aylık Bilimsel Teknik Dergisi cilt 8 sayı 95 sayfa 69 -76 Mart-  2005 

19)  Keçeciler A, “ Doğalgaz Kazanlarında Baca ve Uygulamaları“ Doğalgaz-Tesisat-Klima Aylık Bilimsel Teknik Dergisi cilt 8 sayı 96 sayfa 102-111 Nisan  2005 

20)        Keçeciler A” Nükleer Enerji Üretim Santralleri ve Önemi “ Doğalgaz-Tesisat-Klima Aylık Bilimsel Teknik Dergisi cilt 9 sayı 101 sayfa 89-94 Eylül 2005 

21)        Keçeciler A, Arman C., E.,” Küçük Tip Rüzgar Türbinlerinin Elektrik Enerjisi Üretimine Uygulanabilirliği“ Makine İhtisas Aylık Bilimsel Teknik Dergisi  sayı 33 sayfa 30-34 Nisan 2006 

22)        Keçeciler A, “ Radyant Isıtıcılarda Doğalgaz Uygulaması “ Makine İhtisas  Aylık Bilimsel Teknik Dergisi cilt 8 sayı 9 sayfa 54-61 Mayıs 2007

 

 7.4.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1)      Keçeciler, A., Ertaş, H.A., Motorlu Taşıtlarda Peryodik Bakımın Çevre Kirliliğine Etkileri,  2. Motor ve Taşıt Tekniği Sempozyumu, 9 Eylül  Üniversitesi, T.M.M.O.B., Alman Kültür Merkezi, 14-15 Ekim 1993, İzmir.

2)      Keçeciler, A., Ertaş, H.A., Laser optik Sistemle Üretim Hattında Boyut Kontrolü,             1. Ulusal Deneysel Mekanik Sempozyumu,  28-30 Eylül 1994, İ.T.Ü.,  İstanbul.

3)      Şahverdiyev, A., Ferzeliyev, B.İ., Keçeciler, A.Tek Atomlu Alkollerin Dinamik Viskozitelerinin  İncelenmesi, 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,  6-8 Eylül 1995, Ankara.

4)      Keçeciler, A.Taşıt Araçlarından Kaynaklanan Hava Kirliliği ve Kontrol Yöntemleri,  T.M.M.O.B  Hava Kirliliği ve Tedbirleri Paneli, 28 Ekim 1995, Sivas.

5)      Keçeciler, A.Termodinamik Eğitiminde Denklik, Uygulamalı Termodinamik Eğitimi Semineri, 2 -3 Haziran 1997, İ.T.Ü.,  İstanbul.

6)      Keçeciler, A., Acar, H.İ., Canbek, A., Jeotermal Enerji Kaynaklı Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi - Bir Uygulama, Teskon III Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,  20 - 23 Kasım 1997, İzmir.

7)      Aksoy, M.A., Keçeciler, A., Onural, A.Ş., Konutlarda Isı Yalıtımı Yöntemlerinde Ekonomik Uygulamalar, TBMMOB Yalıtım 2001 Kongresi ve Sergisi,  23-25 Mart 2001, Eskişehir.

8)      Keçeciler, A., Elevli, S., Kömüre Dayalı Termik Santrallerde Enerji Çevre Sorunları, II. Ege Enerji Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2004, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

9)      Keçeciler, A., .,(Su-Hava) Enerji Geri Kazanımlı Isı Pompasının Endüstriyel Uygulamalarıı, III. Ege Enerji Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2006, Muğla Üniversitesi,

10)  Keçeciler, A,..,Olgun.A, Doğalgaz ve Tesisatlarda Karşılaşılan Hatalar, Denizli, Doğalgaz Günleri 1-2-3 Haziran 2006 Denizli

11)  Keçeciler, A,.Bingöl.D, Radyant Isıtma sistemlerinde Doğalgaz Kullanımı, Denizli, Doğalgaz Günleri 1-2-3 Haziran 2006 Denizli

12)  Keçeciler, A,.Çinitaş. M..,Kütahya ‘da Doğalgazlı Kaskad Kazan Sistem Uygulamaları Denizli, Doğalgaz Günleri 1-2-3 Haziran 2006 Denizli

13)  Keçeciler, A.,Fotovoltaik Enerji Uygulaması – DPU Örneği  ULIBTK’07  16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği  Kongresi. 30 Mayıs 2007. Kayseri

14)  Keçeciler, A., Güneş Enerjisi ve uygulamalarEnerji ve Tabi.Kay.Bak. Güneş Enerjisi Sempozyumu – 2009 Ankara

8. Diğer yayınlar ve çalışmalar

1)      Keçeciler, A.,Kalorifer ve buhar kazanı yakma eğitimi kursu, T.C.D.D. Sidemas Müessesesi, 20.06.1996, Sivas.

2)      Keçeciler, A.,Termodinamik Bağıntılar ve Tablolar ders föyü, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 1985, Sivas.

3)      Keçeciler, A.,Klima ve Soğutma işlemlerinde kullanılan tablo ve diyagramlar, Mustafa Kemal Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi, 1999, Antakya.

4)      Keçeciler, A., Pompalar ve KomprasörlerDumlupınar Üniversitesi Tavşanlı M.Y.O Makine Programı Ders Notları , 2005 Kütahya

5)      Dumlupınar Üniversitesi  Mekatronik Kulübü Akademik danışmanlığı, Tubitak Formula-G 2007 Güneş Enerjili Araç  Dizaynı (PORSECAR Q-2007)

8.1. Projeler

   1) Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Proje “ Jeotermal Kaynaklı Absorbsiyonlu soğutma sistem dizayn ve uygulanabilirliği “  1995 Sivas

2)  Işık Akü  A.Ş  AR-GE KOSGEBDanışmanlık, 2004, Kütahya.

3) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi “PV- Paneller ile Enerji  Depolanması ve kampus Otopark Aydınlatma Otomasyonu “ 2006 – Kütahya

4) DPU Mekatronik Kulubü Güneş Enerjili Araç Dizaynı ve Formula –G 2007 katılım

5)   MKU Mekatronik Kulübü Güneş Arabası projesi ve Tubitak- G 2009 katılım

 

9. İdari Görevler

1982 –  1983   :  KÜMSAN A.Ş  Fabrikası Montaj Mühendisi, Sivas

1983 – 1984    : Cumhuriyet Üniv. Meslek Y.O. Öğr.Gör. Teknik Programlar Koordinatörü

1985 – 1992    : TMMOB Makine Mühendisleri Odası Sivas İl Temsilcisi

1993 – 1995    : Cum. Ünv. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı

1993 -  1998    :  Cumhuriyet Ünv. Müh.Fak  Makine Mühendisliği Bölümü  

                        Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı

1993 – 1995    : Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

1998 -2003     :MKÜ Müh-Mim.Fak. Mak.Müh.Böl. Öğr.Üyesi

1999 – 2002    : MKU Sivil Havacılık Mes. Yük Okulu Müdür Yardımcısı

2003 – 2007    : DPÜ Mühendislik Fakültesi  Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, Bölüm Başkan Yrd.

2004 -  2008    : DPÜ Mühendislik Fakültesi  Makine Mühendisliği Bölümü

                        Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı 

2006 – 2008    : Alternatif Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür yardımcısı  (http://altek.dpu.edu.tr)

2008 - 2011     : MKÜ Mühendislik Fakültesi  Makine Müh.Böl.Öğr.Üyesi, Otomotiv ABD   Başkanı

2008 -  2010    : MKÜ Mühendislik Fakültesi  Dekan Yrd.

2008    -2010  : MKÜ Mühendislik Fakültesi  Senato Üyesi

2008    -2010   : MKÜ Prinçlik MYO Yönetim kurulu üyesi

 

10.  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1)      T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası (23431 asil üye -1982-Devam)

2)      Tesisat Mühendisleri Derneği (TMD Asil üye 638 sic no -1999 –Devam )

3)      Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD  Asil 829 nolu üye 1998 -Devam)

11.  Bilimsel Dergi Hakem ve Yayın Kurulu üyelikler

   1) Metal - Makina Dergisi Yayın Kurulu (1998-Devam )

2) Endüstri & Otomasyon Dergisi  yayın kurulu (1999 –Devam )

12.  Ödüller

1)      Cumhuriyet Üniversitesi yayın teşvik ödülü, 2000.

2)      TUBİTAK  Bilimsel yayın teşvik ödülü, 2002.

3)      Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel yayın teşvik ödülü, 2002,

4)      TUBİTAK Formula-G  2009  Güneş Enerjili Araç Tasarım Ödülü

Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2017, Salı